Binnen recruitment wordt het gemiddelde recruitmentbudget veelgebruikt om de accountability te meten. Het recruitmentbudget voor een hoogopgeleide werknemer is echter hoger dan voor een laag of gemiddeld opgeleide medewerker. In dit document vindt u een overzicht van de verschillende recruitmentbudgetten uitgesplitst naar opleidingsniveau.

De rest van deze pagina is alleen zichtbaar met een abonnement.

Inloggen Abonnee worden