Een van de meest gebruikte kengetallen voor recruitment behelst het recruitmentbudget. Er zijn verschillende manieren om de recruitmentkosten in kaart te brengen. Van recruitmenbudget per vacature tot recruitmentbudget als percentage van de jaaromzet. In dit document vindt u een overzicht van de verschillende recruitmentbudgetten uitgesplitst naar organisatiegrootte.

De rest van deze pagina is alleen zichtbaar met een abonnement.

Inloggen Abonnee worden