Wanneer medewerkers emotioneel betrokken zijn bij een organisatie levert dat als werkgever veel op. Van hoge productiviteit tot lager ziekteverzuim. Een van de manieren om te meten in hoeverre medewerkers berokken zijn, is middels de Net Promotor Score (NPS). In dit document van amcexpert.nl leest u wat de Net Promotor Score inhoudt als methode om de betrokkenheid en het ambassadeurschap van medewerkers te meten.

Wat is de Net Promotor Score?

De Net Promoter Score (NPS) is een eenvoudig maar krachtig instrument om met één enkele vraag tevredenheid te meten bij klanten en medewerkers. De Net Promoter Score is ontwikkeld door managementconsultant Fred Reichheld van Bain & Company, in samenwerking met het bedrijf Satmetrix. Het doel was een eenduidige en gemakkelijk te interpreteren tevredenheidsscore te bepalen die makkelijk vergeleken kan worden in de loop van de tijd. De NPS meet bij de medewerker in welke mate deze de organisatie waar hij/zij werkt aanbeveelt bij vrienden, kennissen en familie.

De rest van deze pagina is alleen zichtbaar met een abonnement.

Inloggen Abonnee worden