Referral recruitment

Laat alumni deelnemen aan uw referralprogramma

Referral recruitment behoort tot de belangrijkste bronnen van aanname van nieuwe medewerkers. Wie weet nu beter hoe het is om bij u te werken dan uw eigen medewerkers. Naast eigen medewerkers kan het ook interessant zijn om oud-medewerkers ook deel te laten nemen aan uw referralprogramma. Medewerkers die positief bij u weg gaan, kunnen ze nog steeds ambassadeur zijn van uw organisatie. In dit document leest u meer over het openstellen van uw referralprogramma voor oud-medewerkers (alumni).

Communicatiemiddelen voor uw referralprogramma

Een van de pijlers van een succesvol referralprogramma is communicatie. Met de juiste communicatiemiddelen informeert en enthousiasmeert u uw medewerkers om mee te doen. In dit document vindt u een overzicht van communicatiemiddelen die u helpen bij de interne communicatie van het referralprogramma.

De 10 voordelen van referral recruitment

Het inzetten van medewerkers voor het werven van nieuwe medewerkers heeft veel voordelen. Het voordeel wat misschien wel het meeste wordt benoemd is dat de wervingskosten een stuk lager zijn in tegenstelling tot bijvoorbeeld werving- en selectiebureaus. In dit document vindt u 10 voordelen van referral recruitment overzichtelijk op een rij.

De essentie van referral recruitment

Referral recruitment wordt door velen gezien als de ideale manier van werven van nieuwe medewerkers. Want wie kunnen nu beter vertellen hoe het is om bij u te werken als uw eigen medewerkers. Een zoektocht op internet levert dan ook meer dan 96.000 pagina’s op over dit onderwerp. Maar wat is nu de definitie van referral recruitment? In dit document leest u alle ins & outs betreft referral recruitment.

5 types referralprogramma’s

Wanneer we spreken van referral recruitment gaat het in de meeste gevallen om een intern referralprogramma voor eigen medewerkers. Maar u kunt een referralprogramma ook openstellen voor specifieke externe groepen of voor iedereen. In dit document vindt u vijf verschillende types van referralprogramma’s, inclusief de belangrijkste voors en tegens.

13 valkuilen bij referral recruitment

Om succesvol te zijn met referral recruitment zijn er een aantal basiszaken die op orde moeten zijn. Bijvoorbeeld geen grote onzekerheden binnen de organisatie en het hebben van duidelijke regels omtrent het referralprogramma. In dit document vindt u 13 valkuilen bij referral recruitment die u liever wilt voorkomen.

Het fundament voor een succesvol referralprogramma

Met een succesvol referralprogramma kunt u uw wervingskosten verlagen, de kwaliteit verhogen en vult u sneller vacatures in. Maar voordat u een referralprogramma kunt opzetten moet het fundament wel eerst stevig genoeg zijn. Een goed opgezet referralprogramma, met een goede beloningsstructuur en communicatie kan nog steeds mislukken wanneer een organisatie er niet klaar voor is. In dit document een overzicht van 5 essentiële zaken voor het fundament van uw referralprogramma.

Checklist voor een referralprogramma

Met referral recruitment zet u uw eigen medewerkers in als ambassadeur. Medewerkers maken een voorselectie en dragen alleen mensen aan die passen bij de organisatie. Daarnaast blijven de aangedragen medewerkers langer en zijn de wervingskosten veelal lager. In dit document vindt u een checklist met essentiële stappen voor het opzetten van een gedegen referralprogramma.

Natuurlijke momenten om uw referralprogramma te communiceren

Een van de pijlers van een succesvol referralprogramma is communicatie. Verspreid over het kalenderjaar zijn er een aantal ideale momenten om uw referralprogramma extra onder aandacht te brengen van uw medewerkers. In dit document 5 natuurlijke momenten in het jaar om te communiceren over het referralprogramma.

Stappenplan voor een succesvol referralprogramma

Werven via de eigen medewerkers, referral recruitment, is een ideale manier van werven. Ongeveer 30% van de nieuwe medewerkers komt binnen via het netwerk van medewerkers. De meeste mensen die via referral recruitment aan een baan komen krijgen deze via iemand die er al werkt. Want wie kan nu beter (en authentiek) vertellen hoe het is om bij u te werken dan de mensen die er reeds werken? In dit document leest u een stappenplan om het referralprogramma gedegen kunt opzetten.