Er zijn nog maar weinig medewerkers die hun hele leven bij dezelfde werkgever werken. Tegelijkertijd moeten we steeds langer werken omdat we steeds ouder worden. Werkgevers zullen in de toekomst steeds minder definitief afscheid nemen van medewerkers, maar tijdelijk. En dan is het goed of actief een relatie te onderhouden met oud-medewerkers oftewel alumni. In dit document leest u wat voor- en nadelen zijn van alumni recruitment.

Wat is alumni recruitment?

Alumni recruitment is het contact onderhouden met oud-medewerkers met als doel hen na verloop van tijd weer terug te vragen om voor u te komen werken.

De rest van deze pagina is alleen zichtbaar met een abonnement.

Inloggen Abonnee worden