Bij een wervingscampagne denkt de gemiddelde werkgever niet snel aan Twitter als belangrijkste middel. Bij Twitter wordt toch veelal gedacht aan ad-hoc inzet of  ter ondersteuning. Toch kunt u Twitter ook succesvol inzetten als hoofdmiddel voor bijvoorbeeld een wervings- of imagocampagne. In dit document vindt u 10 stappen om succesvol een wervings- of werkgeversimagocampagne via Twitter te laten verlopen. 

Stappenplan

Hieronder vindt u in 10 stappen hoe u tot een succesvolle wervingscampagne via Twitter komt.

1. Bepaal uw doelstellingen

Natuurlijk begint u met het bepalen van uw doelstellingen. Het gaat om de Twitter-doelstellingen die een afgeleide zijn van de totale doelstellingen voor de wervingscampagne. Wat wilt u bereiken met de campagne via Twitter? Een bepaald aantal mensen bereiken, een aantal retweets? Een aantal kliks naar uw recruitmentsite? Een aantal sollicitaties via Twitter? Door uw doelstellingen heel concreet te formuleren, kunt u achteraf ook gemakkelijk bepalen of u deze doelen ook gehaald hebt. Het SMART- (specifiek, meetbaar, ambitieus, realistisch, tijdsgebonden) principe kan daarbij helpen.

2. Bepaal uw boodschap

De tweede stap is wat is de boodschap die u via Twitter wilt communiceren? Gaat het om een vacature of een aantal vacatures? Of wilt u uw nieuwe recruitmensite promoten of een carrière-event. En wat wilt u vertellen over de vacature, recruitmentsite of event? Wat is de rode draad in uw berichten? De tweets die u de wereld in stuurt, moeten bijdragen aan het grotere plaatje dat u wilt overbrengen. Denk hier van te voren goed over na. Wees consistent in uw boodschap, zodat het voor mensen duidelijk is wat ze van je kunnen verwachten.

TIP Belangrijk bij de boodschap is te realiseren dat u maar 140 tekens heeft binnen Twitter. Feitelijk minder, omdat u ruimte wilt overlaten voor retweets. Het beste is om maximaal 125-130 tekens te gebruiken, inclusief de url.

De rest van deze pagina is alleen zichtbaar met een abonnement.

Inloggen Abonnee worden