Strategie

Give-away plan voor uw arbeidsmarktcommunicatie

Goodies en give-away’s zijn vaak een sluitpost binnen arbeidsmarktcommunicatie. Er is veelal geen echte strategie voor en keuzes worden niet echt bewust gemaakt. En dat is zonde, want met een goede give-away strategie draagt u veel meer bij aan het behalen van uw arbeidsmarktcommunicatiedoelstellingen. In dit document vindt u de stappen om tot een goed give-away plan te komen voor uw recruitment en arbeidsmarktcommunicatie.

Stappenplan voor strategische personeelsplanning

Met strategische personeelsplanning verbindt u de organisatiestrategie met de daarbij gewenste kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbezetting. U kunt met de kennis en inzichten uit de strategische personeelsplanning gerichter in-, uit-, en doorstroom van uw personeel beïnvloeden én anticiperen op de ontwikkelingen die in het verschiet liggen. In dit document vindt u een stappenplan om met strategische personeelsplanning aan de gang te gaan voor uw organisatie.

Tool voor kwantitatieve strategische personeelsplanning (xls)

Strategische personeelsplanning biedt een organisatie houvast in de te voeren strategie. Of het nu gaat om de inzetbaarheid, vergrijzing of wettelijke veranderingen. Met deze tool kunt u inzichtelijk krijgen hoe uw personeelsbestand in omvang en leeftijdsopbouw de komende jaren verandert. De uitkomst kan u helpen om uw strategische personeelsplanning kwantitatief te berekenen, scenario’s uit te werken of om eerst intern draagvlak te krijgen. 

In 8 stappen naar een duurzame vast/flex strategie

Het aantal flexmedewerkers als onderdeel van het totaal aantal medewerkers binnen organisaties neemt steeds meer toe. En de komende jaren zal flexibel personeel verder doorgroeien. Volgens het CBS werken er momenteel al zo’n 800.000 mensen in een flexibele schil. In dit document een stappenplan met 8 stappen hoe u tot een duurzame strategie komt voor vast/flex. 

Template van een arbeidsmarktcommunicatiebeleidsplan

In non-profit organisaties spelen beleidsplannen een grote rol in het verkrijgen van draagvlak, medewerking en budget. Een arbeidsmarktcommunicatiebeleidsplan is ideaal om arbeidsmarktcommunicatie op de kaart te krijgen door een advies te geven aan bijvoorbeeld uw directie. Het vervolg zou een strategisch arbeidsmarktcommunicatieplan kunnen zijn. In dit document vindt u de onderdelen die u zou moeten opnemen in een arbeidsmarktcommunicatiebeleidsplan.

De huidige situatie in kaart brengen met een SWOT

Met een SWOT-analyse kunt u op een gedegen wijze de huidige situatie in uw organisatie kwalitatief in kaart brengen op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie en/of recruitment. Het is het ideale vertrekpunt wanneer u een plan wilt schrijven wat de daadwerkelijke problematiek in kaart brengt en gaat oplossen. In dit document leest u wat een SWOT-analyse is en vindt u een handleiding hoe u met een SWOT-sessie een breed gedragen analyse kunt uitvoeren in uw organisatie om de huidige situatie in kaart te brengen.

Operationeel arbeidsmarktcommunicatieplan

Wat gaat u in een jaar doen op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie? Wat zijn uw doelstellingen en wat is de strategie om deze doelstellingen te behalen? Het operationeel arbeidsmarktcommunicatieplan geeft hier antwoord op. In dit document vindt u de 10 stappen van het operationeel arbeidsmarktcommunicatieplan.

Het HRM-plan

HRM-plannen zijn er in veel verschillende soorten en maten. Wat ieder plan gemeen heeft, is dat het duidelijkheid geeft over de HR-situatie waar de organisatie zich in bevindt. Het geeft antwoord op de vraag welke doelstellingen er binnen een bepaalde periode gehaald moeten worden en hoe dat in hoofdlijnen gerealiseerd gaat worden. In dit artikel vindt u de indeling voor een HRM-plan.

Valkuilen voor succesvolle strategische personeelsplanning

Veel werkgevers zijn reeds aan de slag met strategische personeelsplanning, maar lang niet altijd succesvol. Er zijn verschillende factoren te benoemen die het succes van strategische personeelsplanning in de weg staan en waarvan het goed is bewust te zijn voordat u met strategische personeelsplanning aan de slag gaat. In deze checklist vindt u een overzicht van valkuilen die succesvolle strategische personeelsplanning in de weg staan.

Wat is strategische personeelsplanning?

Strategische personeelsplanning heeft de afgelopen jaren flink meer aan belangstelling morgen krijgen vanuit hrm. Mede door de vergrijzing binnen veel organisaties is het onderwerp op de agenda gekomen. Een zoektocht op Google levert maar liefst 53.000 resultaten op. In dit document leest u wat strategische personeelsplanning is. Dit document is ook te bekijken met het gratis PROEF-abonnement.