Wat gaat u in een jaar doen op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie? Wat zijn uw doelstellingen en wat is de strategie om deze doelstellingen te behalen? Het operationeel arbeidsmarktcommunicatieplan geeft hier antwoord op. In dit document vindt u de 10 stappen van het operationeel arbeidsmarktcommunicatieplan.

Wat is een operationeel arbeidsmarktcommunicatieplan?

Het operationeel arbeidsmarktcommunicatieplan is een concreet plan voor de periode van een jaar waarin beknopt de belangrijkste zaken beschreven staan op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. Input voor het operationeel arbeidsmarktcommunicatieplan komt bijvoorbeeld vanuit het strategisch arbeidsmarktcommunicatieplan, HRM-strategie, recruitmentplan, communicatiestrategie en/of strategische personeelsplanning. Idealiter ligt er een strategisch arbeidsmarktcommunicatieplan aan ten grondslag, maar er zijn ook situaties denkbaar dat u begint met een operationeel plan. Bijvoorbeeld om vanuit de operatie kennis, ervaring en draagvlak op te bouwen om later een meerjaren plan samen te stellen.

De rest van deze pagina is alleen zichtbaar met een abonnement.

Inloggen Abonnee worden