Recruitment is vooral een doevak, maar zonder een goed operationeel recruitmentplan mist u al snel de samenhang tussen alles wat u doet. Een goed operationeel recruitmentplan helpt u inzichtelijk krijgen hoeveel nieuwe medewerkers u moet werven, wanneer u ze moet werven en wie wat gaat doen. In dit plan vindt u de 10 fases waaruit een operationeel recruitmentplan bestaat. Dit document is ook te bekijken met het gratis PROEF-abonnement.

Uitgangspunten operationeel recruitmentplan

De uitgangspunten voor het operationele recruitmentplan zijn zaken als benodigde instroom op basis van doorstroom, uitstroom en groei. Verder wordt de doelstelling concreet gemaakt: X aantal personen instroom die voldoen aan Y profiel. In het profiel oftewel doelgroep wordt vervolgens de vragen beantwoord: Wie hebben we waar en wanneer nodig met welke kennis en vaardigheden?

De rest van deze pagina is alleen zichtbaar met een abonnement.

Inloggen Abonnee worden