Strategische personeelsplanning biedt een organisatie houvast in de te voeren strategie. Of het nu gaat om de inzetbaarheid, vergrijzing of wettelijke veranderingen. Met deze tool kunt u inzichtelijk krijgen hoe uw personeelsbestand in omvang en leeftijdsopbouw de komende jaren verandert. De uitkomst kan u helpen om uw strategische personeelsplanning kwantitatief te berekenen, scenario’s uit te werken of om eerst intern draagvlak te krijgen. 

De rest van deze pagina is alleen zichtbaar met een abonnement.

Inloggen Abonnee worden