Met strategische personeelsplanning verbindt u de organisatiestrategie met de daarbij gewenste kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbezetting. U kunt met de kennis en inzichten uit de strategische personeelsplanning gerichter in-, uit-, en doorstroom van uw personeel beïnvloeden én anticiperen op de ontwikkelingen die in het verschiet liggen. In dit document vindt u een stappenplan om met strategische personeelsplanning aan de gang te gaan voor uw organisatie.

Capaciteiten vaststellen

Het doel van strategische personeelsplanning is dat u toekomstgericht de gewenste capaciteit vaststelt. Vervolgens gaat u via een HR-plan de daarvoor benodigde acties uitwerkt en in gang zet. Het gaat bij het maken van een strategische personeelsplanning niet alleen om het eindresultaat, in dit geval het HR-plan. Belangrijk is ook hoe u de benodigde activiteiten hiertoe uitvoert en met wie u dat doet.

De rest van deze pagina is alleen zichtbaar met een abonnement.

Inloggen Abonnee worden