Regeren is vooruitzien is ook van toepassing op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. Het proactief reageren op problemen, die zich over een paar jaar voordoen, is echter geen gemeengoed. Toch zouden veel wervingsproblemen minder ingewikkeld zijn door tijdig te beginnen met arbeidsmarktcommunicatie. Een strategisch arbeidsmarktcommunicatieplan is hierbij een onmisbaar instrument. In dit document vindt u de 14 stappen waar een gedegen strategisch arbeidsmarktcommunicatieplan uit bestaat.

Informatie uit de organisatie

Voor het maken van het strategisch arbeidsmarktcommunicatieplan heeft u veel informatie nodig uit de organisatie. De input vanuit de organisatie kan worden weergegeven middels een omgekeerde piramide. De lange termijn strategie van de organisatie is het eerst uitgangspunt. Waar gaat de organisatie naar toe? Met welke producten en/of diensten wil zij welke doelstellingen behalen? Het strategisch HRM-beleidsplan wordt vervolgens hierop gebaseerd. Wat is de instroom-, doorstroom- en uitstroombehoefte en op welke wijze gaat HRM dit realiseren en beheren? Het strategische recruitmentplan wordt vervolgens weer gevoed vanuit het strategische HRM-beleidsplan. In het strategisch recruitmentplan gaat het over de organisatie van de werving & selectie op de lange termijn. Gaat u het zelf doen of besteedt u het uit? Gaat u werken met een centrale of decentrale recruitmentafdeling? Tenslotte bieden de organisatiestrategie, het HRM-beleidsplan en het strategische recruitmentplan input voor het schrijven van het strategisch arbeidsmarktcommunicatieplan.

De rest van deze pagina is alleen zichtbaar met een abonnement.

Inloggen Abonnee worden