In non-profit organisaties spelen beleidsplannen een grote rol in het verkrijgen van draagvlak, medewerking en budget. Een arbeidsmarktcommunicatiebeleidsplan is ideaal om arbeidsmarktcommunicatie op de kaart te krijgen door een advies te geven aan bijvoorbeeld uw directie. Het vervolg zou een strategisch arbeidsmarktcommunicatieplan kunnen zijn. In dit document vindt u de onderdelen die u zou moeten opnemen in een arbeidsmarktcommunicatiebeleidsplan.

De rest van deze pagina is alleen zichtbaar met een abonnement.

Inloggen Abonnee worden