engagement

Zo verhoogt u de Net Promotor Score bij uw medewerkers

De Net Promoter Score (NPS) is een eenvoudig maar krachtig instrument om met één enkele vraag tevredenheid te meten bij klanten en medewerkers. Een hogere NPS is een indicatie dat werknemers betrokken zijn bij de organisatie. In dit document van amcexpert.nl vindt u tips hoe u de Net Promotor Score kunt verhogen bij uw medewerkers.

Net Promotor Score: zijn medewerkers ook ambassadeurs?

Wanneer medewerkers emotioneel betrokken zijn bij een organisatie levert dat als werkgever veel op. Van hoge productiviteit tot lager ziekteverzuim. Een van de manieren om te meten in hoeverre medewerkers berokken zijn, is middels de Net Promotor Score (NPS). In dit document van amcexpert.nl leest u wat de Net Promotor Score inhoudt als methode om de betrokkenheid en het ambassadeurschap van medewerkers te meten.

Wat is bevlogenheid bij uw medewerkers?

Bevlogenheid bij medewerkers, oftewel employee engagement, is belangrijker dan medewerkerstevredenheid of medewerkersbetrokkenheid. Bevlogen medewerkers blijven langer bij de organisatie werken, zijn productiever maar bijvoorbeeld ook innovatiever. In dit document leest u wat bevlogenheid is en hoe dit werkt bij medewerkers.

Net Promotor Score (NPS): bevelen medewerkers u aan?

Medewerkers vormen het fundament van een organisatie. Het is cruciaal voor organisaties om goede medewerkers te behouden. Loyaliteit bij medewerkers kunt u meten aan de hand van verloop en productiviteit. Maar ook aan de hand van de Net Promotor Score (NPS): bevelen uw medewerkers u aan als werkgever? In dit document leest u wat de Net Promotor Score is en hoe u dit kunt inzetten om loyaliteit en betrokkenheid te meten bij uw medewerkers.

Introductie en socialisatie van nieuwe medewerkers

Ondanks dat veel mensen kiezen voor een werkgever om de inhoud van de functie, is het ook belangrijk dat zij zich snel verbonden voelen met de organisatie. Medewerkers die betrokken zijn bij een organisatie zijn productiever, denken meer mee en vervullen een ambassadeursrol voor de werkgever. Om die betrokkenheid te creëren moet u hier vanaf het begin mee beginnen. In dit document leest u hoe u nieuwe medewerkers goed introduceert en snel laat socialiseren.

Medewerkerstevredenheid

De interne arbeidsmarkt speelt binnen arbeidsmarktcommunicatie een essentiële rol. Het is namelijk het vertrekpunt voor professionele arbeidsmarktcommunicatie. Een werkgever die tevreden medewerkers heeft, kan een mooi verhaal naar buiten brengen. Medewerkerstevredenheid zegt dus veel over de aantrekkelijkheid van een werkgever. In dit artikel leest u wat medewerkerstevredenheid en medewerkersbetrokkenheid is en hoe u het kunt meten.