excel

Tool voor kwantitatieve strategische personeelsplanning (xls)

Strategische personeelsplanning biedt een organisatie houvast in de te voeren strategie. Of het nu gaat om de inzetbaarheid, vergrijzing of wettelijke veranderingen. Met deze tool kunt u inzichtelijk krijgen hoe uw personeelsbestand in omvang en leeftijdsopbouw de komende jaren verandert. De uitkomst kan u helpen om uw strategische personeelsplanning kwantitatief te berekenen, scenario’s uit te werken of om eerst intern draagvlak te krijgen. 

Recruitmentkostenoverzicht (xls)

Om te weten wat het recruitmentbudget per vacature (cost per hire) is, is het essentieel om een goed overzicht te hebben in de kosten die worden gemaakt. Deze handige xls-tool (voor gebruik in Microsoft Excel en andere spreadsheet programma’s) kunt u gebruiken om per te werven functie de recruitmentkosten bij te houden. Het document berekent vervolgens automatisch de totaalkosten en de kosten per vacature.