flex

Zo ziet een goede vacaturetekst voor flex eruit

Vacatureteksten worden niet alleen gebruikt voor vaste functies, maar ook voor tijdelijke functies en opdrachten. Door de flexibilisering van de arbeidsmarkt neemt dit type vacatures flink toe. Een vacaturetekst voor flex bevat andere informatie dan een vacaturetekst voor vast. In dit document een overzicht waaraan een goede vacaturetekst voor flex moet voldoen.

Vormen van flexibele medewerkers

Wanneer we het hebben over flexibele medewerkers, dan wordt vaak alleen gedacht aan uitzendkrachten en zzp’ers. Er zijn echter nog veel meer vormen van flexibel personeel. In dit document een handig overzicht met alle vormen van flexibele medewerkers en wat hun belangrijkste kenmerken zijn.

Regievormen voor uw flexibele schil

Steeds meer werkgevers regisseren hun flexibele schil op een proactieve manier. Door van te voren doelen te stellen over vast/flex-verhouding en door na te denken op welke wijze er grip op inhuur van human resources moet worden verkregen en gehouden. In dit document vindt u een overzicht van de vele vormen er zijn om regie te voeren over uw flexibele schil. Van ad-hoc tot MSP.

Voordelen en nadelen van inhuur

Inhuur van medewerkers zoals uitzendbkrachten, gedetacheerden en zzp’ers heeft veel voordelen, maar zeker ook nadelen. Wanneer u de voors en tegens voor inhuur van medewerkers met elkaar wilt vergelijken, is het goed om de voordelen en risico’s tegen elkaar af te wegen. In dit document vindt u een overzicht van de voordelen en nadelen bij de inhuur van medewerkers.

In 8 stappen naar een duurzame vast/flex strategie

Het aantal flexmedewerkers als onderdeel van het totaal aantal medewerkers binnen organisaties neemt steeds meer toe. En de komende jaren zal flexibel personeel verder doorgroeien. Volgens het CBS werken er momenteel al zo’n 800.000 mensen in een flexibele schil. In dit document een stappenplan met 8 stappen hoe u tot een duurzame strategie komt voor vast/flex.