Stimuleer uw medewerkers met minder hiërarchie

De afgelopen decennia zijn werkgevers steeds minder hiërarchisch geworden. Waar organisaties vroeger strak geleid werden is er tegenwoordig al veel sprake van zelfsturing en verantwoordelijkheid onder werkenden. Toch kan het nog minder hiërarchisch wanneer u de Semco-stijl toepast van Ricardo Semler. In dit document leest u wat de Semco-stijl is en hoe Nederlandse werknemers hiertegenover staan.