interne communicatie

Communicatieplan bij een reorganisatie of ontslagronde

Bij een reorganisatie en/of ontslagronde is communicatie essentieel. De situatie is verre van leuk en als er dan ook nog eens onduidelijk of niet wordt gecommuniceerd gooit u in feite olie op het vuur. Een planmatige aanpak van uw met name interne communicatie is daarom van groot belang. In dit document vindt u de 7 stappen voor het communicatieplan bij een reorganisatie of ontslagronde met de focus op de interne communicatie. [private_PLUS][private_PRO][private_PRIMA] Communicatieplan in 7 stappen Het communicatieplan voor een reorganisatie bestaat uit onderstaande stappen: Doelgroepen Wie zijn de doelgroepen? Naast medewerkers en leidinggevenden kunt u denken aan interne doelgroepen als de OR, vakbonden, uitzendkrachten en interimmers. Externe doelgroepen zijn klanten, leveranciers, pers etc. Doelstellingen In dit geval zijn de doelstellingen vooral gericht op het binnen een bepaalde tijd bereiken van medewerkers met de boodschap. Het gaat hier om de communicatiedoelstellingen kennis, houding en gedrag, dus niet de doelstellingen van de reorganisatie. Boodschap De reorganisatie is natuurlijk de boodschap, maar deze moet zo concreet mogelijk worden gemaakt. Van het waarom tot het aantal mensen dat boventallig wordt verklaard. Middelen en media Welke interne middelen en media zet u in. Denk hierbij onder meer aan informatiebijeenkomst, afdelingsbijeenkomsten, werkoverleg, intranet, brieven, e-mailings, prikborden, posters in de lift, placemats in het bedrijfsrestaurant etc. Zorg ervoor dat mensen voldoende feedback kunnen geven en dat er niet alleen wordt gezonden. Planning en organisatie De communicatieplanning hangt af van de planning van het verloop van de reorganisatie (fases). Verder is het belangrijk om goede afspraken te maken wie wat doet en wanneer. Monitoring Sociale media, intern en extern, worden door medewerkers ingezet om hun mening te geven en gedachten te delen. Tegenhouden lukt niet, maar het is wel goed om dit te monitoren. Naast de

Zorg voor duidelijke interne communicatie bij reorganisaties

De crisis hakt erin bij werkgevers en reorganisaties zijn aan de orde van de dag. Bij goed werkgeverschap hoort op een goede manier afscheid nemen van medewerkers. Interne communicatie is hierbij essentieel. Communicatie naar de mensen die de organisatie moeten verlaten, maar ook richting de achterblijvers. Want voor u het weet verlaten meer mensen de organisatie dan u lief is. In dit document leest u waarom interne communicatie zo belangrijk is bij een reorganisatie of ontslagronde.  

De meest effectieve middelen voor interne communicatie

Welke middelen worden door managers gezien als het meest effectief voor interne communicatie? Wellicht verwacht u dat interne sociale media op de eerste plek staat, maar dat is niet zo volgens internationaal onderzoek. Iets meer dan de helft van de werkgevers gebruikt sociale media voor interne communicatie. In dit document vindt u een overzicht van de meest effectieve middelen voor interne communicatie.

10 tips voor betere HR-communicatie

Communicatie met uw eigen medewerkers is van groot belang. Goede interne communicatie helpt de doelen van de organisatie te behalen, het samenwerken te vergroten, de leiderschap binnen de organisatie te verbeteren, de cultuur/sfeer  te optimaliseren en medewerkers aan u te binden. In dit document vindt u 10 tips om uw HR-communicatie te verbeteren.

11 manieren om respons op medewerkersonderzoek te verhogen

Met de resultaten van een medewerkersonderzoek kun je als werkgever het HRM- en interne communicatiebeleid optimaliseren. Het succes van een medewerkertevredenheidonderzoek hangt van veel factoren af. In dit artikel vindt u 11 manieren om de respons te verhogen van medewerkersonderzoek binnen uw organisatie.

Voordelen van interne sociale media

Met meer dan 8 miljoen Nederlanders op Facebook en 4 miljoen op LinkedIn maken sociale media een vast onderdeel uit van ons leven.Ook voor interne communicatie bieden sociale media volop mogelijkheden. In dit artikel de 5 belangrijkste voordelen op een rij om als organisatie  interne sociale media in te zetten. Dit document is ook te bekijken met het gratis PROEF-abonnement. 

Aandachtspunten voor een online personeelsblad

Steeds meer werkgevers gaan over van een fysiek gedrukt personeelsblad naar een online versie. De reden hiervoor is veelal een combinatie van lagere kosten en tegelijkertijd innovatie en interactie. Want iedereen is vandaag de dag wel online. Maar wanneer u uw personeelsblad online voortzet, is het wel goed dat u hier goed over na denkt. In dit document de voordelen, nadelen en aandachtspunten voor een online personeelsblad.

Overzicht bindingsinstrumenten vanuit Communicatie

Om medewerkers te verbinden aan de organisatie kunt u uiteenlopende communicatie-instrumenten, -middelen en media inzetten. Het is hierbij belangrijk om niet alles toe te passen, maar die communicatie-instrumenten waarmee uw doelgroep bereikt en aan u verbonden wil worden. Extraverte medewerkers waarderen een personeelsfeest meer dan introverte medewerkers. Een doelgroepgerichte aanpak van instrumenten, middelen en media is dan ook noodzakelijk. In dit overzicht 25 instrumenten vanuit Communicatie om medewerkers met uw organisatie te verbinden.

Wat is internal branding?

Een zoektocht naar internal branding op Google levert meer dan 85.000 Nederlandse resultaten op. Het onderwerp is hot en dat is te zien aan het aantal boeken, artikelen in vakbladen en seminars op dit vlak. Maar wat is internal branding nu precies? In dit artikel leest u wat internal branding is, welke benaderingen er zijn, wat het doel is en wat het verschil is met interne communicatie.

Wat is interne communicatie?

Vanuit vele verschillende invalshoeken wordt er geschreven over interne communicatie. Human esource management, communicatiewetenschappen en organisatiekunde zijn slechts enkele van die invalshoeken. In dit gratis artikel (u heeft geen account nodig) leest u alles over interne communicatie, de historie, formele en informele interne communicatie en hoe het zich verhoudt tot externe communicatie.