medewerkerstevredenheid

Template vragenlijst medewerkersonderzoek (Word)

De meest gebruikte manier om te weten te komen wat medewerkers van je vinden als werkgevers, is gebruikmaken van medewerkersonderzoek. De uitkomsten van medewerkersonderzoek helpen om de werkgeverschap te evalueren en waar mogelijk te verbeteren. Maar de uitkomsten kunnen ook helpen bij arbeidsmarktcommunicatie, want de positief beoordeelde punten kunt u goed gebruiken in bijvoorbeeld uw vacatureteksten en op uw recruitmentsite. Download een template vragenlijst medewerkersonderzoek om zelf onderzoek te doen onder uw medewerkers.

Stappenplan voor het opzetten van medewerkersonderzoek

Met een medewerkersonderzoek, voorheen vaak medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) genoemd, krijgt u inzicht in hoe medewerkers de organisatie en het werk wat ze doen beoordelen. In dit document vindt u een stappenplan hoe u een medewerkersonderzoek goed kunt opzetten.  

Tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid

Was vroeger medewerkerstevredenheid de standaard om te weten hoe werknemers het werkgeverschap beoordelen, tegenwoordig wordt dit op veel meer niveaus gemeten. Begrippen als tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid worden vandaag de dag veel gebruikt. Ook door elkaar. In dit document leest u wat tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid is en hoe deze zich tot elkaar verhouden.

Medewerkersbetrokkenheid

Medewerkerstevredenheid is niet hetzelfde als medewerkersbetrokkenheid. Medewerkersbetrokkenheid gaat een stap verder dan medewerkerstevredenheid.  In dit document leest u wat medewerkerbetrokkenheid is en wat de niveaus zijn waarop u medewerkerbetrokkenheid kunt meten, inclusief voorbeeldvragen. 

Voorbeeld vragen medewerkersonderzoek

Tevreden en berokken medewerkers zijn meer gemotiveerd, zijn productiever en blijven langer voor u werken.  Een medewerkersonderzoek kan dan ook inzichtelijk maken welke factoren aan deze (on)tevredenheid bijdragen en in welke mate. Als werkgever kunt u hier vervolgens op inspringen met uw hr-beleid. In dit overzicht vindt u 20 voorbeelden van vragen die u kunt stellen in een medewerkersonderzoek.

11 manieren om respons op medewerkersonderzoek te verhogen

Met de resultaten van een medewerkersonderzoek kun je als werkgever het HRM- en interne communicatiebeleid optimaliseren. Het succes van een medewerkertevredenheidonderzoek hangt van veel factoren af. In dit artikel vindt u 11 manieren om de respons te verhogen van medewerkersonderzoek binnen uw organisatie.

Medewerkerstevredenheid

De interne arbeidsmarkt speelt binnen arbeidsmarktcommunicatie een essentiële rol. Het is namelijk het vertrekpunt voor professionele arbeidsmarktcommunicatie. Een werkgever die tevreden medewerkers heeft, kan een mooi verhaal naar buiten brengen. Medewerkerstevredenheid zegt dus veel over de aantrekkelijkheid van een werkgever. In dit artikel leest u wat medewerkerstevredenheid en medewerkersbetrokkenheid is en hoe u het kunt meten.