positionering

5 tips om tot een goede pay-off te komen

De pay-off van een organisatie is de vertaling van de positionering naar buiten toe. Het zegt in een paar woorden waar u als werkgever voor staat en wat u huidige en potentiele medewerkers te bieden heeft. De kunst is om vanuit de positionering een unieke pay-off te krijgen. Een pay-off die mensen goed kunnen onthouden en koppelen aan uw werkgeversmerk. In dit document vindt 5 tips hoe u tot een goede pay-off kunt komen voor uw employer brand.

Bepaal de identiteit van uw organisatie

De identiteit van de organisatie gaat over hoe medewerkers de organisatie beleven waar ze zelf onderdeel van zijn. Het meten van de identiteit van de organisatie is het vertrekpunt bij employer branding omdat u uiteindelijk wel waar moet u kunnen maken wat u naar buiten toe belooft. In dit artikel leest u wat identiteit is en op welke manieren u dit kunt meten.

Stappenplan positionering van het employer brand

Positionering wordt gezien als een van de grootste struikelblokken voor employer branding. Voor veel werkgevers is het erg lastig om tot een authentieke en onderscheidende positionering te komen, een positie die duidelijk de toegevoegde waarde van de werkgever weergeeft ten opzichte van haar concurrenten en daarnaast ook nog duurzaam is. In dit stappenplan leest u hoe u de positionering van uw employer brand oppakt.