recruitmentkosten

Het gemiddelde recruitmentbudget naar opleidingsniveau

Binnen recruitment wordt het gemiddelde recruitmentbudget veelgebruikt om de accountability te meten. Het recruitmentbudget voor een hoogopgeleide werknemer is echter hoger dan voor een laag of gemiddeld opgeleide medewerker. In dit document vindt u een overzicht van de verschillende recruitmentbudgetten uitgesplitst naar opleidingsniveau.

Het gemiddelde recruitmentbudget naar sector

Het gemiddelde recruitmentbudget is een veelgebruikte kpi binnen recruitment. Om uw eigen strategie te kunnen bijsturen, maar ook om te benchmarken. Maar naast dat er verschillen zijn in de grootte van een organisatie zijn er ook verschillen per sector. In dit document vindt u een overzicht van de verschillende recruitmentbudgetten uitgesplitst naar sector.

Het gemiddelde recruitmentbudget naar organisatiegrootte

Een van de meest gebruikte kengetallen voor recruitment behelst het recruitmentbudget. Er zijn verschillende manieren om de recruitmentkosten in kaart te brengen. Van recruitmenbudget per vacature tot recruitmentbudget als percentage van de jaaromzet. In dit document vindt u een overzicht van de verschillende recruitmentbudgetten uitgesplitst naar organisatiegrootte.

Waar gaat het gemiddelde recruitmentbudget naar toe?

Het hebben van een separaat recruitmentbudget maakt het werk een stuk eenvoudiger. Zo kunt u afhankelijk van uw strategie meer of minder inzetten op bepaalde kostenposten. Maar welke kostenposten zijn er en welke kostenposten nemen het grootste deel van het recruitmentbudget voor hun rekening? In dit document vindt u een overzicht van kostenposten binnen het recruitmentbudget en de gemiddelde verdeling van het recruitmentbudget over de posten.

Bereken uw werkelijke verloopkosten (xls)

Wanneer wordt gedacht aan de verloopkosten worden vaak alleen de zogenaamde directe verloopkosten meegetelt oftewel de recruitmentkosten. Maar bij verloop van personeel zijn er ook heel veel verborgen kosten die ook wel indirecte verloopkosten of opportunity costs worden genoemd. Deze kosten zijn veelal niet bekend, maar geven een heel ander beeld wanneer dit wel wordt gedaan. Deze excel-tool helpt u bij het in kaart brengen van de werkelijke kosten van verloop: direct en indirect.

Recruitmentkostenoverzicht (xls)

Om te weten wat het recruitmentbudget per vacature (cost per hire) is, is het essentieel om een goed overzicht te hebben in de kosten die worden gemaakt. Deze handige xls-tool (voor gebruik in Microsoft Excel en andere spreadsheet programma’s) kunt u gebruiken om per te werven functie de recruitmentkosten bij te houden. Het document berekent vervolgens automatisch de totaalkosten en de kosten per vacature.

Uit welke kosten bestaat het recruitmentbudget?

Wanneer u uw eigen recruitmentbudget wilt benchmarken met andere werkgevers, moet u zorgen dat u geen appels met peren vergelijkt. Het is dus goed om te weten welke kosten u moet nemen om uw recruitmentbudget naast die van anderen te kunnen leggen. In dit artikel vindt u een overzicht van de kosten die over het algemeen worden geschaard onder de recruitmentbudget.