15 middelen om kandidaten te selecteren

Selectie is een vak apart. Toch beseffen maar weinig werkgevers dit gezien het feit dat een gemiddelde organisatie 7 keer meer geld uitgeeft aan het afscheid nemen van mensen dan aan het binnenhalen. Met selectie zorgt u ervoor dat de juiste mensen bij u binnenkomen die niet alleen passen bij de baan maar ook bij de organisatie. In dit document vindt u een overzicht van 15 selectiemiddelen om de juiste medewerkers te kunnen selecteren.