strategische personeelsplanning

Stappenplan voor strategische personeelsplanning

Met strategische personeelsplanning verbindt u de organisatiestrategie met de daarbij gewenste kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbezetting. U kunt met de kennis en inzichten uit de strategische personeelsplanning gerichter in-, uit-, en doorstroom van uw personeel beïnvloeden én anticiperen op de ontwikkelingen die in het verschiet liggen. In dit document vindt u een stappenplan om met strategische personeelsplanning aan de gang te gaan voor uw organisatie.

Tool voor kwantitatieve strategische personeelsplanning (xls)

Strategische personeelsplanning biedt een organisatie houvast in de te voeren strategie. Of het nu gaat om de inzetbaarheid, vergrijzing of wettelijke veranderingen. Met deze tool kunt u inzichtelijk krijgen hoe uw personeelsbestand in omvang en leeftijdsopbouw de komende jaren verandert. De uitkomst kan u helpen om uw strategische personeelsplanning kwantitatief te berekenen, scenario’s uit te werken of om eerst intern draagvlak te krijgen. 

Valkuilen voor succesvolle strategische personeelsplanning

Veel werkgevers zijn reeds aan de slag met strategische personeelsplanning, maar lang niet altijd succesvol. Er zijn verschillende factoren te benoemen die het succes van strategische personeelsplanning in de weg staan en waarvan het goed is bewust te zijn voordat u met strategische personeelsplanning aan de slag gaat. In deze checklist vindt u een overzicht van valkuilen die succesvolle strategische personeelsplanning in de weg staan.

Wat is strategische personeelsplanning?

Strategische personeelsplanning heeft de afgelopen jaren flink meer aan belangstelling morgen krijgen vanuit hrm. Mede door de vergrijzing binnen veel organisaties is het onderwerp op de agenda gekomen. Een zoektocht op Google levert maar liefst 53.000 resultaten op. In dit document leest u wat strategische personeelsplanning is. Dit document is ook te bekijken met het gratis PROEF-abonnement.