verbinden

Zo verhoogt u de Net Promotor Score bij uw medewerkers

De Net Promoter Score (NPS) is een eenvoudig maar krachtig instrument om met één enkele vraag tevredenheid te meten bij klanten en medewerkers. Een hogere NPS is een indicatie dat werknemers betrokken zijn bij de organisatie. In dit document van amcexpert.nl vindt u tips hoe u de Net Promotor Score kunt verhogen bij uw medewerkers.

Net Promotor Score: zijn medewerkers ook ambassadeurs?

Wanneer medewerkers emotioneel betrokken zijn bij een organisatie levert dat als werkgever veel op. Van hoge productiviteit tot lager ziekteverzuim. Een van de manieren om te meten in hoeverre medewerkers berokken zijn, is middels de Net Promotor Score (NPS). In dit document van amcexpert.nl leest u wat de Net Promotor Score inhoudt als methode om de betrokkenheid en het ambassadeurschap van medewerkers te meten.

Wat is bevlogenheid bij uw medewerkers?

Bevlogenheid bij medewerkers, oftewel employee engagement, is belangrijker dan medewerkerstevredenheid of medewerkersbetrokkenheid. Bevlogen medewerkers blijven langer bij de organisatie werken, zijn productiever maar bijvoorbeeld ook innovatiever. In dit document leest u wat bevlogenheid is en hoe dit werkt bij medewerkers.

Net Promotor Score (NPS): bevelen medewerkers u aan?

Medewerkers vormen het fundament van een organisatie. Het is cruciaal voor organisaties om goede medewerkers te behouden. Loyaliteit bij medewerkers kunt u meten aan de hand van verloop en productiviteit. Maar ook aan de hand van de Net Promotor Score (NPS): bevelen uw medewerkers u aan als werkgever? In dit document leest u wat de Net Promotor Score is en hoe u dit kunt inzetten om loyaliteit en betrokkenheid te meten bij uw medewerkers.

Stappenplan voor het opzetten van medewerkersonderzoek

Met een medewerkersonderzoek, voorheen vaak medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) genoemd, krijgt u inzicht in hoe medewerkers de organisatie en het werk wat ze doen beoordelen. In dit document vindt u een stappenplan hoe u een medewerkersonderzoek goed kunt opzetten.  

11 manieren om de betrokkenheid van medewerkers te verhogen

Betrokken medewerkers leveren een organisatie veel op. Van minder verloop tot hogere productiviteit. Niet betrokken medewerkers kosten een organisatie zelfs geld. Deze medewerkers zijn minder productief en niet bezig met klanten. Maar hoe kunt u nu de betrokkenheid verhogen van uw medewerkers en dan ook nog op een manier dat het u niet veel kost. In dit document vindt u 11 verschillende manieren om de betrokkenheid van uw medewerkers te verhogen.

Zo motiveert u uw vakantiekrachten

Vakantiekrachten werken gemiddeld maar een paar weken of maanden bij uw organisatie. Ook al is de periode kort, u zult moeten investeren om hen te motiveren en gemotiveerd te houden. Anders loopt u het risico dat ze weinig productief zijn of opeens niet meer komen opdagen. In dit document vindt u 7 manieren om uw vakantiekrachten te motiveren en gemotiveerd te houden.

Stimuleer uw medewerkers met minder hiërarchie

De afgelopen decennia zijn werkgevers steeds minder hiërarchisch geworden. Waar organisaties vroeger strak geleid werden is er tegenwoordig al veel sprake van zelfsturing en verantwoordelijkheid onder werkenden. Toch kan het nog minder hiërarchisch wanneer u de Semco-stijl toepast van Ricardo Semler. In dit document leest u wat de Semco-stijl is en hoe Nederlandse werknemers hiertegenover staan.

Houd een 100-dagen gesprek met nieuwe medewerkers

De eerste maanden in de organisatie zijn voor een nieuwe medewerker erg belangrijk. Wanneer dit goed gaat, is de kans veel groter dat de medewerker blijft. Het is van groot belang om als werkgever te weten of de start goed is verlopen of dat er moet worden ingegrepen voordat iemand opzegt. In dit document vindt u meer informatie over het 100-dagen gesprek wat helpt om nieuwe medewerkers binnen te houden.

35 tips om verloop van uw medewerkers tegen te gaan

Het werven van de juiste medewerker is lastig, maar het binnenhouden van de juiste medewerkers is misschien nog wel moeilijker. In Nederland wordt ongeveer 50% van het verloop van mensen veroorzaakt doordat medewerkers zelf weggaan. Dit percentage daalt tot 40% in economisch mindere perioden en stijgt tot 75% wanneer het beter gaat. In dit document vindt u 35 tips om verloop tegen te gaan door te verbinden met uw medewerkers.