verloop

Net Promotor Score (NPS): bevelen medewerkers u aan?

Medewerkers vormen het fundament van een organisatie. Het is cruciaal voor organisaties om goede medewerkers te behouden. Loyaliteit bij medewerkers kunt u meten aan de hand van verloop en productiviteit. Maar ook aan de hand van de Net Promotor Score (NPS): bevelen uw medewerkers u aan als werkgever? In dit document leest u wat de Net Promotor Score is en hoe u dit kunt inzetten om loyaliteit en betrokkenheid te meten bij uw medewerkers.

35 tips om verloop van uw medewerkers tegen te gaan

Het werven van de juiste medewerker is lastig, maar het binnenhouden van de juiste medewerkers is misschien nog wel moeilijker. In Nederland wordt ongeveer 50% van het verloop van mensen veroorzaakt doordat medewerkers zelf weggaan. Dit percentage daalt tot 40% in economisch mindere perioden en stijgt tot 75% wanneer het beter gaat. In dit document vindt u 35 tips om verloop tegen te gaan door te verbinden met uw medewerkers.

Hoofdredenen waarom medewerkers uw organisatie verlaten

Veel werkgevers gaan ervan uit dat ontevredenheid over het werk de grootste reden is dat medewerkers vertrekken. Veel exitinterviews en -vragenlijsten zijn hierop gebaseerd. Maar er zijn meer factoren die hier een rol van betekenis in spelen. In dit document leest u wat de belangrijkste hoofdredenen zijn van de uitstroom van uw medewerkers.

Bereken uw werkelijke verloopkosten (xls)

Wanneer wordt gedacht aan de verloopkosten worden vaak alleen de zogenaamde directe verloopkosten meegetelt oftewel de recruitmentkosten. Maar bij verloop van personeel zijn er ook heel veel verborgen kosten die ook wel indirecte verloopkosten of opportunity costs worden genoemd. Deze kosten zijn veelal niet bekend, maar geven een heel ander beeld wanneer dit wel wordt gedaan. Deze excel-tool helpt u bij het in kaart brengen van de werkelijke kosten van verloop: direct en indirect.