werkgeversmerk

10 praktische tips voor employer branding (expertvideo)

Het ontwikkelen, onderhouden en uitbouwen van een sterk werkgeversmerk, geeft een voorsprong op het binnenhalen en binnenhouden van talent. Employer branding is gericht op de middellange en lange termijn, maar er zijn gelukkig ook praktische zaken waar u direct mee aan de slag kunt. In deze expertvideo van een half uur krijgt u 10 concrete tips om met employer branding operationeel aan de slag te gaan. 

5 tips om tot een goede pay-off te komen

De pay-off van een organisatie is de vertaling van de positionering naar buiten toe. Het zegt in een paar woorden waar u als werkgever voor staat en wat u huidige en potentiele medewerkers te bieden heeft. De kunst is om vanuit de positionering een unieke pay-off te krijgen. Een pay-off die mensen goed kunnen onthouden en koppelen aan uw werkgeversmerk. In dit document vindt 5 tips hoe u tot een goede pay-off kunt komen voor uw employer brand.

10 kenmerken van een sterk werkgeversmerk

Een sterk werkgeversmerk bindt huidige medewerkers, trekt nieuwe medewerkers aan en werkt als vliegwiel voor uw personeelswerving. Ondanks alle voordelen die er zijn, blijven veel werkgevers employer branding een brug te ver vinden. Dit komt mede door de ontastbaarheid van het onderwerp. In dit artikel vindt u 10 kenmerken waar een sterk employer brand aan voldoet.

Stappenplan positionering van het employer brand

Positionering wordt gezien als een van de grootste struikelblokken voor employer branding. Voor veel werkgevers is het erg lastig om tot een authentieke en onderscheidende positionering te komen, een positie die duidelijk de toegevoegde waarde van de werkgever weergeeft ten opzichte van haar concurrenten en daarnaast ook nog duurzaam is. In dit stappenplan leest u hoe u de positionering van uw employer brand oppakt.

10 issues wanneer u nog niet bezig bent met employer branding

Employer branding is een lastige doelstelling van arbeidsmarktcommunicatie. Zeker wanneer u als organisatie nog niet ermee bezig bent. Organisaties die nog niet bezig zijn met employer branding, maar hiermee wel willen beginnen ervaren een aantal issues. Door met deze issues rekening te houden, zult u sneller succesvol zijn met het beginnen met employer branding. In dit artikel 10 issues (struikelblokken) waar u tegenaan kunt lopen wanneer u begint met employer branding.

10 issues wanneer u al bezig bent met employer branding

Van de drie doelstellingen van arbeidsmarktcommunicatie is employer branding de meest lastige. Het is het minst tastbaar en resultaten zijn veelal pas na een paar jaar goed meetbaar. Professionals die reeds werken aan employer branding binnen hun organisatie ervaren een aantal issues. Door met deze issues rekening te houden, zult u sneller succesvol zijn met employer branding. In dit artikel 10 issues (struikelblokken) waar u tegenaan kunt lopen wanneer u al bezig bent met employer branding.

10 interne doelstellingen voor employer branding

Employer branding wordt meestal ingezet ten behoeve van externe doelstellingen zoals het werven van talent en inspelen op de krapte. Maar met employer branding kunt u juist heel veel interne voordelen hebben. In dit artikel 10 interne doelstellingen die u kunt hebben om met employer branding aan de slag te gaan.

10 externe doelstellingen voor employer branding

Employer branding is binnen arbeidsmarktcommunicatie de doelstelling die het minst tastbaar is. De ‘ontastbaarheid’ van employer branding maakt het soms lastig om de handen ervoor op elkaar te krijgen. Gelukkig kunt u met employer branding veel teweegbrengen. In dit document 10 externe doelstellingen die u kunt hebben om met employer branding aan de slag te gaan. Dit document is ook te bekijken met het gratis PROEF-abonnement.

Wat is employer branding?

In een tijd van economische recessie en overschot op de arbeidsmarkt hoor je er niemand over. Employer branding komt bij de meeste organisaties pas weer in zwang als er krapte op de arbeidsmarkt is. Maar wat is employer branding eigenlijk? Hoe belangrijk is het en hoe snel kunt u er effect mee hebben? In dit artikel de uitgangspunten van employer branding oftewel: wat is employer branding?