Uitstroom

Hoofdredenen waarom medewerkers uw organisatie verlaten

Veel werkgevers gaan ervan uit dat ontevredenheid over het werk de grootste reden is dat medewerkers vertrekken. Veel exitinterviews en -vragenlijsten zijn hierop gebaseerd. Maar er zijn meer factoren die hier een rol van betekenis in spelen. In dit document leest u wat de belangrijkste hoofdredenen zijn van de uitstroom van uw medewerkers.

Aandachtspunten voor exitgesprekken

Een exitgesprek is geen doel an sich. U wilt hiermee informatie vergaren over het waarom zodat u hier in de toekomst op kunt anticiperen.  Maar waar moet u allemaal aan denken bij het opzetten van exitgesprekken? Dit artikel biedt u een zevental concrete aandachtspunten die u helpen bij het opzetten en voeren van exitgesprekken.

Het exitgesprek

Iedere professional kent het exitgesprek als HRM-instrument, maar het gebruik in de praktijk valt vaak tegen. Organisaties werken er niet mee en als ze er wel mee werken, wordt er niets met de uitkomsten gedaan. Het exitgesprek biedt de vertrekkende medewerker de mogelijkheid om zijn/haar verhaal te doen. En voor u als werkgever biedt het veel relevante informatie voor uw HR-beleid. In dit artikel de ins & outs van het exitgesprek.

Voorbeeld vragen in een exitenquête

Het exitgesprek biedt veel relevante informatie voor u als werkgever. U kunt de vertrekkende medewerker vragen naar zijn/haar ervaringen en wat beter had gekund. Maar het biedt u ook een mooi moment om te kijken of de vertrekker ambassadeur blijft en of er bijvoorbeeld contact mag worden gehouden. In dit overzicht vindt u 25 voorbeeldvragen die u kunt stellen in een exitgesprek.

Bereken uw werkelijke verloopkosten (xls)

Wanneer wordt gedacht aan de verloopkosten worden vaak alleen de zogenaamde directe verloopkosten meegetelt oftewel de recruitmentkosten. Maar bij verloop van personeel zijn er ook heel veel verborgen kosten die ook wel indirecte verloopkosten of opportunity costs worden genoemd. Deze kosten zijn veelal niet bekend, maar geven een heel ander beeld wanneer dit wel wordt gedaan. Deze excel-tool helpt u bij het in kaart brengen van de werkelijke kosten van verloop: direct en indirect.