Veel werkgevers gaan ervan uit dat ontevredenheid over het werk de grootste reden is dat medewerkers vertrekken. Veel exitinterviews en -vragenlijsten zijn hierop gebaseerd. Maar er zijn meer factoren die hier een rol van betekenis in spelen. In dit document leest u wat de belangrijkste hoofdredenen zijn van de uitstroom van uw medewerkers.

De rest van deze pagina is alleen zichtbaar met een abonnement.

Inloggen Abonnee worden