Ondanks de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL), blijken veel 5o-plussers last te hebben van leeftijdsdiscriminatie. Uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat één op de zeven werknemers ooit last heeft gehad van leeftijdsdiscriminatie. In deze handleiding leest u wat wel en niet mag als het gaat om leeftijdsdiscriminatie in vacatureteksten.

Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid

Sinds mei 2004 is het in principe niet meer toegestaan daarbij leeftijd als criterium te gebruiken. Toen trad de WGBL (wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid) in werking. Vragen naar een medewerker “tussen de 19 en 23 jaar” of een assistent filiaalmanager “van ongeveer 30 jaar oud” mag dus niet meer sinds 2004. 

De rest van deze pagina is alleen zichtbaar met een abonnement.

Inloggen Abonnee worden